Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Vize başvuru formunun nasl doldurulması gerektiği ile ilgili ülkelerin konsoloslukları üzerinden başvuru formunu edinmekten geçmektedir. Seyahat edilecek ülkelerin konsoloslukları veya büyükelçilikleri tarafından hangi formların doldurulması gerektiği duyurulmaktadır. Başvurulacak olan vize türü ve ülkelere bağlı olarak form yapıları değişmektedir. Vize başvuru formu doldurma vize başvurularının en önemli kısımlarındandır. Formda yer alan soruların dikkatli şekilde okunarak cevaplanması gerekir. Başvuru formlarında yanlış beyan verilmesi veya eksik bırakılan noktalar vize başvurularının reddedilmesine neden olmaktadır. Vize başvuru formu, başvuru sürecinde ülke konsolosluklarının başvuru sahibiyle alakalı ayrıntılı bilgi sahibi olabileceği bir belgedir. Formdaki bilgilerin pasaport ve teslim edilen diğer evraklarla tutarlı olması önem taşımaktadır.

Schengen Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Schengen vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği konusunda seyahat süresi ve amacının belirlenmesi gerekir. Schengen vize formları, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere 2 kategoriye sahiptir. İstisnasız olarak tüm başvuru sahiplerinin Schengen vize formunu eksiksiz şekilde doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili ülke ve kurumların resmi internet siteleri üzerinden başvuru formlarına erişmek mümkündür. Başvuru formunda istenilen bilgiler yazılarak çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır.

Başvuru zamanı gelince diğer evraklarla beraber mutlaka teslim edilmelidir. Schengen vize formlarında herhangi bir eksiklik olduğunda başvuruların reddedilme ihtimali vardır. Örneğin başvuru formunda adres bilgisi istendiğinde mümkün olduğunca detaylı olarak cevaplandırılmalıdır. Verilen tüm bilgiler açık ve anlaşılır olmalıdır. Ulusal vize başvuru formu ile Schengen vize formlarında istenen bilgiler hemen hemen aynıdır. Schengen vize başvuru formunda istenen bilgiler genel olarak şu şekildedir:

 • Aile adı ve soyadı bilgileri,
 • Evlilik vb. sebeplerden değişen eski soyadı bilgileri,
 • Pasaportta bulunan isim bilgileri,
 • Doğum tarihi bilgileri,
 • Doğum yeri bilgileri,
 • Doğulan ülke bilgileri,
 • Doğumdaki uyruk bilgileri,
 • Medeni hal bilgileri,
 • 18 yaşından küçükler için çocuğa bakmakla yükümlü kişinin uyruğu,
 • Ulusal kimlik numarası,
 • Seyahat belgesinin türü,
 • Seyahat belgesinde yer alan numara,
 • Seyahat belgesinin düzenlenme ve veriliş tarihi
 • Seyahat belgesi veren kurumun bilgileri,
 • Başvuran kişinin telefon numarası, ev adresi ve mail adresi,
 • Mevcut uyruğa sahip olunan ülke dışında farklı ülkede ikamet edenler için istenen bilgiler,
 • Güncel mesleki durumu gösteren bilgiler,
 • Eğitim kurumu ve işverenle ilgili istenen bilgiler,
 • Seyahat amacı,
 • Varış bilgileri,
 • Giriş yapılacak ilk ülke,
 • Kaç giriş talep edildiği,
 • Kalış süresi,
 • Son 3 yılda alınan Schengen vizeleri,
 • Daha önce parmak izi verilip verilmediğine dair bilgiler,
 • Hedeflenen varış zamanları ve ayrılma tarihleri,
 • Schengen ülkesine davet eden kişinin bilgileri,
 • Davet alınan şirket ve kurumun bilgileri,
 • Kalınan süre boyunca masrafları kimin karşılayacağı,
 • AB, AEA veya CH vatandaşı olan aile üyelerinin bilgileri ve aile ilişkisi,
 • Vize başvuru formu doldurulan yer ve zaman,
 • Başvuru sahibinin imzası veya 18 yaşından küçükler için yasal vasisinin imzası.

Schengen vize başvuru formunda başvuru sahibini kendisi ve ailesine dair bilgileri sunması istenir. Ülkeye seyahat gerçekleştirme amacı ve sürelerinin neler olduğunun net olarak belirtilmesi gerekir. Schengen vize başvuru formunda yer alan bilgilerle diğer evraklardakiler birbiriyle çelişmemelidir. Seyahat amacının net olarak belirtilememesi gibi durumlarda vize ret kararı çıkabilir. Schengen ülkelerini ziyaret etmek isteyenler için başvuru formu, en temel evraklar arasında yer almaktadır.

Erasmus Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Erasmus vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği diğer vizelerden farklı olmamaktadır. Erasmus vizesi, 90 günlük süreyi aşan uzun süreli vizeler kapsamındadır. Bu anlamda ulusal vize kategorisinde değerlendirilir. Pek çok Avrupa ülkesine Erasmus öğrenci değişim programlarıyla gitmek mümkündür. Ülkelere bağlı olarak uzun süreli vize başvuru formlarının doldurulması gerekir.

Gidiş amacının Erasmus olduğu, masrafların kim tarafından karşılanacağı ve hangi okuldan davet alındığı gibi bilgilerin eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Alınacak olan eğitim kapsamında ülkeye giriş çıkış zamanlarının neler olacağı net olarak yazılmalıdır. Kişisel ve aile bilgileri eksiksiz olarak yazıldıktan sonra form imzalanarak başvuru evrak dosyasına eklenmelidir.

Ulusal Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Ulusal vize başvuru formu doldurmanın yolu seyahat edilecek ülkenin resmi kuruluşları üzerinden form edinerek bilgilerin eksiksiz sunulmasıdır. Kısa süreli vize başvuru formlarında olduğu gibi aynı adımlar ulusal vize başvuru formu için de geçerlidir. Bazı ülkeler, formların doldurulması konusunda farklı prosedürlere sahiptir. Online sistem üzerinden form doldurulabileceği gibi kimi ülkeler el ile doldurulmasını tercih etmektedir. Bazı ülke konsoloslukları, başvuru esnasında formları kendisi vererek doldurulmasını ister. Konsolosluklar veya vize başvuru merkezlerinden ilgili ülkenin form özelliklerini öğrenmek mümkündür.

Avusturya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Avusturya vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği vize başvurularını doğrudan etkilemektedir. Avusturya vizesi için başvuru formu, teslim edilen tüm vize evraklarının özeti niteliğindedir. Vize başvurusu için en önemli ve özenli doldurulması gereken belgelerden birisidir. Vize başvuru formu doldurma işleminde Avusturya seyahatinin amacı, masrafların kim tarafından karşılanacağı ve gidiş tarihleri gibi temel bilgiler ifade edilmelidir. Seyahatin detayını belirtilen bilgilerde yanlışlık yapılması halinde vize başvurularından ret alınabilmektedir. Avusturya vize başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Vize başvuru formundaki bilgiler pasaporttakiler ile tam uyuşmalıdır.
 • Seyahat tarihlerinin net şekilde belirtilmesi gerekir.
 • Otel rezervasyonları, davetiye vb. bilgilerle seyahat tarihleri uyumlu olmalıdır.
 • Vize başvuru formları her yıl konsolosluk tarafından güncellendiğinden en son yayınlanan formların doldurulması önemlidir.
 • Vize başvuru formunun dijital ortamda doldurulması mümkündür.
 • Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra başvuran kişi tarafından imzalanması gerekir.
 • Seyahat masraflarının kişinin kendisi veya sponsor tarafından karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir.

İtalya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

İtalya vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği dijital olarak veya tükenmez kalemledir. Konsolosluk veya vize merkezlerinin resmi internet siteleri üzerinden formu indirmek mümkündür. İtalyanca ve İngilizce olarak doldurulabilir. Diğer başvuru evraklarıyla birbirini destekleyecek olan bilgilerin formda yer alması gerekir. İtalya vize başvuru formu doldurulurken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 • İtalya Konsolosluğu tarafından belirlenen kriter ve ölçülere uygun olan biyometrik fotoğrafların formun ilgili alanına yapıştırılması gerekir.
 • Başvuru formu eksiksiz ve doğru beyanlarla doldurulduktan sonra başvuru sahibi tarafından imzalanarak yetkili kişilere verilir.
 • İtalya vize başvuru formunda yer alan kişisel bilgiler ve seyahat detaylarına dair her şey doğru olmalıdır.
 • Vize formunda sunulan bilgilerin hepsi teslim edilecek diğer evraklarla tutarlı olmalıdır.
 • Formda yer alan bilgilerin yanlış, eksik veya tutarsız görüldüğü durumlarda başvuruların reddedilme riski vardır.

Amerika Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Amerika vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği konusunda elektronik sistem devreye girmektedir. Göçmen olmayan Amerika vize başvuruları için DS-160 Başvuru Formu elektronik ortamda doldurulmalıdır. İngilizce olarak doldurmanın zorunlu olduğu formda başvuru sahibini tanımaya yönelik bilgiler bulunmaktadır. Pasaport bilgileri, seyahat amacı, kişisel bilgiler ve aile üyeleriyle alakalı durumlara yer verilmektedir. Konaklanacak yerlerin bilgileri, uçuş rezervasyonları, mesleki durumu kanıtlayan bilgilerin verilmesi istenir. Amerika vize başvuru formu doldurulurken dikkat edilecekler şu şekildedir:

 • DS-160 Vize Başvuru Formu, başvuru sahibinin bizzat kendisi tarafından elektronik olarak doldurulmalıdır.
 • Başvuran kişinin yaşının küçük olması veya formu doldurmayacak durumda olmasından dolayı başka kişilerden yardım alınabilir.
 • Büyükelçilik veya konsolosluktan alınan vize randevularına gidilirken formun çıktısı alınmalıdır.
 • Formda yer alan fotoğraf bölümüne 5×5 boyutlarında biyometrik fotoğraf yapıştırılması gerekir.
 • Formdaki Test Photo bölümünden fotoğrafın kullanılmaya uygun olup olmadığı test edilebilir.
 • Başvuru formu doldurulurken geçmişte alınan ABD vizelerinin bilgileri isteneceğindene eksi pasaportlar hazır bulunmalıdır.
 • Formda kullanılan harfler İngilizce olup Türkçe karakterlere kesinlikle yer verilmemelidir.
 • Form doldurulurken başvurunun hangi ilden yapılacağı seçilmeli ve vize görüşmesine gidilecek olan bölge belirlenmelidir.
 • Elektronik ortamda form doldurulurken her bilgi girildikten sonra kaydetme işlemi yapılmalıdır. Kayıt butonuna basılarak ilerlendiğinde internet kesintisi vb. durumlarda kalınan yerden doldurulmaya devam edilebilir.
 • DS-160 başvuru formunda zorunlu sorulara cevap verilmediği takdirde başvurunun sonuçlanması mümkün değildir.
 • Başvuru sahibinin kullanmış olduğu pasaport türü doğru olarak işaretlenmeli ve pasaport bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Amerika’da konaklanacak yere ilişkin bilgilerin doğru şekilde yazılması gerekir.
 • Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra form elektronik olarak imzalanmalı ve başvuru kaydedilmelidir.
 • Seyahat amacına uygun vize tipinin seçilmesi ve buna göre başvuru yapılması önemlidir. Vize türü yanlış belirlendiğinde değerlendirmeye alınması mümkün değildir.

Almanya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Almanya vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği Almanya Konsolosluğu tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Almanya Konsolosluğu dönemsel olarak vize başvuru formunu güncelleyerek seyahat gerçekleştirecek olanları bilgilendirmektedir. Almanya Schengen Vize Formu ve Almanya Ulusal Vize formu olmak üzere iki form kategorisi bulunur. Schengen vizesi, kısa süreli olarak verilirlen ulusal vizeler, uzun süreli vize kapsamında değerlendirilmektedir. Her iki form türü de seyahatin amacına uygun şekilde doldurulmalıdır. Almanya vize başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Pasaportta bulunan kimlik bilgileriyle formda yer alanların birbiriyle örtüşmesi gerekir.
 • Almanya’da kalınan süre boyunca seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağı açıkça belirtilmelidir.
 • Doğru vize türü üzerinden başvuru formunun doldurulması ret almamak için önemlidir.
 • Seyahatin gerçekleştirilme amacı ve süreleri formda eksiksiz olarak yer almalıdır.
 • Almanya vize başvuru formunun Türkçe olarak doldurulması mümkündür.
 • Seyahat sağlık sigortası ve konaklama rezervasyonlarında belirtilen tarihlerin formda yer alan tarihlerle uyumlu olması gerekir.

Fransa Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Fransa vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği online olarak belirlenmiştir. Fransa vize başvuru formunda pasaport ve başvuru sahibine dair kişiler bilgiler istenir. Formda yer alan bilgilerin güncel durumu yansıtarak eksiksiz olması önemlidir. İletişim bilgileri vb. kişisel bilgiler, daima güncel olarak verilmeli ve her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Vize başvurusunda sunulan evraklar ve başvuru formunun birbiriyle tutarlı olmaları önem taşımaktadır. Fransa vize başvuru formu doldurulurken dikkat edilecekler şu şekildedir:

 • Fransa seyahatinin gerçekleştirilme sebebi ve zamanı formda açık şekilde belirtilmelidir.
 • Seyahat amacını ispatlayacak olan belgeler ve formda yer alan seyahat bilgileri birbiriyle çelişmemelidir.
 • Son 3 yılda Schengen üye ülkelerinden herhangi birine seyahat edildiyse formda belirtilmelidir.
 • Fransa seyahatinde masrafların kim tarafından karşılanacağı net şekilde işaretlenmelidir. Formda paylaşılan bilgiler, başvuru sırasında evraklarla desteklenmelidir.
 • Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yaşayan akraba veya aile üyelerinin belirtilmesi gerekir.
 • Ziyaret amaçlı olarak yapılacak Fransa seyahatlerinde davetiye gönderen kişilerin bilgileri yazılmalıdır.
 • Vize başvuru formu üzerinde değiştirme veya karalama yapılması formun kabul edilmemesine yol açar.
 • Henüz 18 yaşını doldurmayan başvuru sahiplerinin formları yasal vasisi tarafından doldurulmalıdır.
 • Vize başvuru formundaki boş kısma biyometrik ve başvuru sahibinin net şekilde belli olduğu fotoğrafın yapıştırılması gerekir.

Çin Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Çin vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği Çin Büyükelçiliği tarafından verilen kararlar doğrultusunda açıklanmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çin vize başvurusu işlemlerinin online olarak yürütülmesine karar verilmiştir. Online vize başvurularının ise Çin Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesi üzerinden yapılması mümkündür. Başvuru sahipleri online sistem üzerinden kayıt yaptırarak formu doldurmalıdır. Vize başvuru formunu doldurmayan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Vize başvurularını iptali gibi durumlarla karşılaşmamak adına formda yer alan bilgiler tamamen doğru olmalıdır. Çin vize başvuru formu doldurulurken göz önünde bulundurulması gerekenler şunlardır:

 • Formda ilgili alanlarda yer alan ve başvuru sahibine ait kişisel bilgiler eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.
 • Biyometrik özellikli ve arka fonu beyaz olan fotoğrafın formda yer alması gerekir.
 • Başvuru yapan kişinin pasaport bilgileri, geçerlilik tarihi ve pasaport türü gibi bilgileri verilmelidir.
 • Mevcut mesleki durumla alakalı olan kısımlar doğru olarak işaretlenmelidir.
 • Başvuru gerçekleştirenlerin aile bilgileri doğru şekilde yazılmalı, çocuk sahiplerinin çocuklarına dair bilgiler verilmelidir.
 • Çin’e seyahat etmenin amacı ve seyahat tarihleri açık şekilde belirtilmelidir. Açıkça belirtilmeyen seyahat amaçları vize ret kararının alınmasına neden olmaktadır.
 • Geçmişte Çin’e seyahat gerçekleştirenlerden süre ve tarih bilgileri istenir.
 • Çin’de kalınacak süre boyunca masrafların kim tarafından karşılanacağı bilgisi verilmelidir.
 • Çin’de ikamet eden bir kişinin daveti üzerine vize başvurusu yapanların davetiye gönderenin bilgilerini vermesi gerekir. İlişki derecesi, iletişim ve adres bilgileri eksiksiz şekilde yazılmalıdır.
 • Çin vize başvuru formundaki diğer bilgiler kısmında reddedilen vize başvuruları, yasaklı durumların olup olmadığı sorgulanır.
 • Başvuru sahibinin herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı ve son 1 ay içerisinde bulaşıcı hastalıkların bulunduğu ülkelere seyahat edip etmediği sorulur.
 • Formun son kısmında başvuruda bulunan kişinin özel durumlarını ifade etmesi için alan ayrılmıştır. Bu bölümde formda yer almayan ancak belirtilmesi istenen durumlar yer alır.
 • Başvuru sahibi formu imzalamalı ve form doldurma tarihini ilgili kısmsa eklemelidir.
 • Başvuru formunun acenteler yardımıyla doldurulmasına yönelik olarak başvuruya yardım eden kişilerin adının yazılması istenir. Yarım eden kişilere ait iletişim ve kişisel bilgilerin yazılması istenir.

Kanada Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Kanada vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği konusunda profesyonel yardım alınabilmektedir. Kanada vize başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması başvurunun olumlu olarak yanıtlanmasında büyük role sahiptir. Kanada vizesine başvuru gerçekleştirmek isteyenlerin Kanada Vize Başvuru Formu ve Kanada Aile Bilgi Formu olarak iki belge doldurmalıdır. Kanada’ya seyahat gerçekleştirmek için başvurulacak olan vize türüne göre farklı sorularla karşılaşılır. Bu nedenle başvuru yapanların vize çeşidine göre doğru formu doldurduğundan emin olması önemlidir. Kanada Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru formlarını edinmek mümkündür. Kanada vize başvuru formu doldurulurken dikkat edilecekler şunlardır:

 • Kanada vize başvuru formu, uluslararası  resmi belge niteliğinde olduğundan doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
 • Formlarda bulunan bilgilerin geçersiz ve yanlış olması halinde vize başvuruları direkt reddedilir.
 • Vize başvuru formunda başvuru sahibinin kişisel, ailevi ve seyahat planlamasına dair bilgiler bulunur. Vize başvurusunda sunulucak diğer belgelerle tutarsızlık taşıyan durumların bulunmaması gerekir.
 • Kanada vize başvuru formu İngilizce veya Fransızca dil seçenekleri ile doldurulabilir.
 • Kişinin pasaportunda bulunan bilgilerle formdaki kişisel bilgilerin birbirleriyle tutarlı olması gerekir.
 • İletişim bilgileri ve adres kısmında mutlaka başvuru sahibinin güncel bilgileri yer almalıdır.
 • Kanada’da ne kadar kalınacağı, harcanacak para tutarı ve banka hesabında bulunan para miktarının belirtilmesi istenir.
 • Geçmiş dönem ve güncel olan meslek ve eğitim bilgileri eksiksiz olarak yazılmalıdır.
 • Vize başvuru formu doldurma işlemi tamamlandıktan sonra barkodlu sayfayla beraber çıktısı alınmalıdır. Kanada vizesi başvuru formlarının başvuran kişi tarafından imzalanarak diğer evraklarla beraber teslim edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Medya

Sıkça Sorulan Sorular

Schengen Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Schengen vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği konusunda seyahat süresi ve amacının belirlenmesi gerekir. Schengen vize formları, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere 2 kategoriye sahiptir. İstisnasız olarak tüm başvuru sahiplerinin Schengen vize formunu eksiksiz şekilde doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili ülke ve kurumların resmi internet siteleri üzerinden başvuru formlarına erişmek mümkündür. Başvuru formunda istenilen bilgiler yazılarak çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır.

Erasmus Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Erasmus vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği diğer vizelerden farklı olmamaktadır. Erasmus vizesi, 90 günlük süreyi aşan uzun süreli vizeler kapsamındadır. Bu anlamda ulusal vize kategorisinde değerlendirilir. Pek çok Avrupa ülkesine Erasmus öğrenci değişim programlarıyla gitmek mümkündür. Ülkelere bağlı olarak uzun süreli vize başvuru formlarının doldurulması gerekir.

Ulusal Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Ulusal vize başvuru formu doldurmanın yolu seyahat edilecek ülkenin resmi kuruluşları üzerinden form edinerek bilgilerin eksiksiz sunulmasıdır. Kısa süreli vize başvuru formlarında olduğu gibi aynı adımlar ulusal vize başvuru formu için de geçerlidir. Bazı ülkeler, formların doldurulması konusunda farklı prosedürlere sahiptir. Online sistem üzerinden form doldurulabileceği gibi kimi ülkeler el ile doldurulmasını tercih etmektedir. Bazı ülke konsoloslukları, başvuru esnasında formları kendisi vererek doldurulmasını ister. Konsolosluklar veya vize başvuru merkezlerinden ilgili ülkenin form özelliklerini öğrenmek mümkündür.

Avusturya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Vize başvuru formu doldurma işleminde Avusturya seyahatinin amacı, masrafların kim tarafından karşılanacağı ve gidiş tarihleri gibi temel bilgiler ifade edilmelidir. Seyahatin detayını belirtilen bilgilerde yanlışlık yapılması halinde vize başvurularından ret alınabilmektedir. Avusturya vize başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

İtalya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

İtalya vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği dijital olarak veya tükenmez kalemledir. Konsolosluk veya vize merkezlerinin resmi internet siteleri üzerinden formu indirmek mümkündür. İtalyanca ve İngilizce olarak doldurulabilir. Diğer başvuru evraklarıyla birbirini destekleyecek olan bilgilerin formda yer alması gerekir.

Amerika Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Amerika vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği konusunda elektronik sistem devreye girmektedir. Göçmen olmayan Amerika vize başvuruları için DS-160 Başvuru Formu elektronik ortamda doldurulmalıdır. İngilizce olarak doldurmanın zorunlu olduğu formda başvuru sahibini tanımaya yönelik bilgiler bulunmaktadır.

Almanya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Almanya vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği Almanya Konsolosluğu tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Almanya Konsolosluğu dönemsel olarak vize başvuru formunu güncelleyerek seyahat gerçekleştirecek olanları bilgilendirmektedir. Almanya Schengen Vize Formu ve Almanya Ulusal Vize formu olmak üzere iki form kategorisi bulunur. Schengen vizesi, kısa süreli olarak verilirlen ulusal vizeler, uzun süreli vize kapsamında değerlendirilmektedir. Her iki form türü de seyahatin amacına uygun şekilde doldurulmalıdır.

Fransa Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Fransa vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği online olarak belirlenmiştir. Fransa vize başvuru formunda pasaport ve başvuru sahibine dair kişiler bilgiler istenir. Formda yer alan bilgilerin güncel durumu yansıtarak eksiksiz olması önemlidir. İletişim bilgileri vb. kişisel bilgiler, daima güncel olarak verilmeli ve her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Vize başvurusunda sunulan evraklar ve başvuru formunun birbiriyle tutarlı olmaları önem taşımaktadır.

Çin Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Çin vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği Çin Büyükelçiliği tarafından verilen kararlar doğrultusunda açıklanmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çin vize başvurusu işlemlerinin online olarak yürütülmesine karar verilmiştir. Online vize başvurularının ise Çin Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesi üzerinden yapılması mümkündür. Başvuru sahipleri online sistem üzerinden kayıt yaptırarak formu doldurmalıdır.

Kanada Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalı?

Kanada vize başvuru formunun nasıl doldurulması gerektiği konusunda profesyonel yardım alınabilmektedir. Kanada vize başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması başvurunun olumlu olarak yanıtlanmasında büyük role sahiptir. Kanada vizesine başvuru gerçekleştirmek isteyenlerin Kanada Vize Başvuru Formu ve Kanada Aile Bilgi Formu olarak iki belge doldurmalıdır. Kanada’ya seyahat gerçekleştirmek için başvurulacak olan vize türüne göre farklı sorularla karşılaşılır. Bu nedenle başvuru yapanların vize çeşidine göre doğru formu doldurduğundan emin olması önemlidir.

Bize Mesaj Gönderin

Son Güncellemeler

Avustralya Vizesi Nereden Alınır?

Avustralya Vizesi Nereden Alınır?

Vize işlemlerini güvenli ve doğru yollardan gerçekleştirmeniz gerekir. Hazırladığınız dosyanın resmi gerekliliklere uygun olup olmadığını

Sorularınız için Vize Uzmanımız ile Hemen Görüşün

Tüm başvurularınıza ve sorularınıza hızlı cevap vermek için profesyonel kadromuzdan şimdi bilgi alabilirsiniz.

vizebasvuru dark logo

Vizebasvuru.com.tr online vize başvuru platformudur. Firmamız Kültür ve Turizm Bakanlığından A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip, İzge Turizm ve Org. Tic. Ltd.Şti olarak hizmet vermektedir. Tüm profesyonel vize danışmanlık hizmetleri için bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

ofis iletişim bilgileri

Sosyal Medya & Bülten

Sektörden ve bizlerden son güncel haberleri almak için e-posta bültenimize kayıt olabilir ve bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

ülkeler

© 2021 Vizebasvuru.com.tr – Tüm hakları saklıdır.