Vize Başvurusu Davet Mektubu Nedir, Nasıl Alınır?

Vize başvuru davet mektubunun ne olduğu ve nasıl alındığı konusu ülkelerin vize prosedürleriyle doğrudan ilişkilidir. Yurt dışında yaşayan aile üyesi, akraba veya arkadaş bulunması halinde davetiye mektubu belgeler arasında yer almalıdır. Vize başvurusu davet mektubu, ilgili ülkenin konsolosluğuna muhakkak iletilmesi gereken belgeler arasındadır. Özellikle aile ziyareti vizesi üzerinden başvuru gerçekleştirenlerin sunması gereken zorunlu bir evrak niteliğindedir. Seyahat gerçekleştirilmek istenen ülkede bulunan yakın tarafından davetiye mektubunun yazılması önem taşımaktadır. Davet mektubu, vize başvurusu gerçekleştirenlerin taleplerinin kabul edilebilmesini kolaylaştırmak adına büyük öneme sahiptir.

Vize Davet Mektubu Nereden Alınır?

Vize davet mektubunun alınacağı yer gidilecek ülkede bulunan yakınlardır. Yurt dışında bulunan akraba, aile üyeleri veya arkadaşların davet mektubu yazması gerekmektedir. Davet mektubu sayesinde seyahat esnasında nerede kalınacağı gibi durumlar açıklığa kavuşturulur. Vize başvurusu yaparken davet mektubunun ilgili belgeler arasında sunulması gerekmektedir. Davet mektupları, yurt dışında ikamet eden ev sahibi tarafından yazılmalı ve ona dair birtakım bilgileri içermelidir. Davet mektuplarının net ve anlaşılır şekilde yazılması başvuru sürecini kolaylaştıracak etkenlerdendir. Seyahat edilecek ülke için hazırlanması gereken vize evrakları öğrenildikten sonra gerekli görülmesi halinde davet mektubu temin edilmelidir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Ne İşe Yarar?

Vize başvuru davet mektubunun ne fayda sağladığı konusu vize alma süreciyle ilişkilidir. Karşı taraftan davet mektubu alınması vizelerin onaylanması için %100 garanti değildir. Vize başvuru davet mektubu, vize alma sürecinin daha kolay olabilmesini sağlayan bir kriterdir. Gidilecek ülkede bulunan birinden davet alınması, barınma ve ekonomik anlamda güvence oluşturmaktadır. Seyahat edilecek ülkeye sunulan tüm evraklar ve davet mektubu başvuru sürecine etki etmektedir. Seyahat sebebinin ve amacının desteklenmesi için vize başvurusu davet mektubu destekleyici evraklardan birisidir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Neden Önemli?

Vize başvuru davet mektubunun önemli olmasının sebebi seyahat amacının net olarak kanıtlanabilmesine yardımcı olmasıdır. Vize başvuruları için en önemli nokta, ilgili ülkeye seyahat amacı, süresi, konaklama yeri gibi bilgiler olmaktadır. Karşı ülkeden alınan davetiye ise pek çok soruya cevap niteliğindedir. Fakat başvuruların kabulünü garanti etmemektedir.

Davetiye mektubu, genellikle karışık bir prosedür gibi algılanmaktadır. Fakat herhangi bir resmi kurumdan alınması gerekmeyen bir belge niteliğindedir. Yurt dışında bulunan kişi tarafından yazılacak olan 1 sayfalık evraktır. Vize başvuru davetiyelerinden en önemli nokta davet edilen ve davet eden kişinin bilgilerini eksiksiz olarak içermesidir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Nasıl Yazılır?

Vize başvuru davet mektubunun nasıl yazılacağı ile alakalı birtakım kurallara dikkat edilmesi gerekir. Kurallara uygun olmayan davet mektupları kabul edilmeyeceğinden başvuruların reddedilme riski vardır. Vize başvurusu davet mektubunun kabul edilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

 • Yurt dışı ülkesine davet eden kişinin akraba veya yakın arkadaş olması,
 • Davet edenin seyahat edilecek ülkede daimi olarak oturma izninin bulunması,
 • Davet mektubu yazan kişinin evinde vize başvuru sahibini ağırlayacak yeterli alan bulunması.
 • Davet edenin seyahat edilecek ülkenin vatandaşı olması.

Davet mektubu, seyahat gerçekleştirecek olan ülkeler için güvence niteliğinde olmaktadır. Özellikte ziyaret vizelerinde başvuru sahibinin dosyasında bulunması vize başvuru sürecininin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Davet mektubu yazılırken, konuk olunacak sürelerin seyahat tarihleriyle ilişkili olması gerekmektedir. Davet mektubunun kabul edilebilmesi için her iki tarafa dair bilgilerin net şekilde belirtilmesi önem taşımaktadır.

Bazı durumlarda konsolosluklar kendi davetiye formlarına sahiptir. Hazır davetiye formu bulunması halinde istenen bilgilerin doldurulması yeterli olacaktır. Normal şartlarda davetiye mektuplarının herhangi bir şablonu yoktur. Yalnızca içermesi gereken temel bilgilerin eksiksiz olarak bulunması önem taşımaktadır. Konsolosluklar üzerinden davet mektuplarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olunarak belgenin temin edilmesi mümkündür.

Vize Başvurusu Davet Mektubunda Nelere Dikkat Edilir?

Vize başvuru davet mektubunda dikkat edilecekler arasında en önemlisi her iki tarafa dair yeterli bilginin bulunmasıdır. Vize başvurusu davet mektubu, ilgili ülkenin konsolosluğuna hitaben resmi olarak yazılmalıdır. Vize işlemleri için davet mektubu yazılmadan önce ülkelerin konsolosluklarından net şekilde bilgi alınması tavsiye edilmektedir. Davetiye mektuplarında davet eden ve davet edilen kişiye dair bilgiler mutlaka yer almalıdır.

Vize başvuru davet mektubunda davet eden kişiyle ilgili bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Pasaportta yazan şekliyle ad ve soyad,
 • Telefon numarası,
 • Doğum tarihi,
 • Mesleği ve ünvanı,
 • Adresi,
 • Bulunduğu ülkedeki yasal durumunun ne olduğu,
 • Ülkedeki yasal durumunu ispatlayan evraklar.

Vize başvuru davet mektubunda davet edilen kişiyle alakalı olması gereken bilgiler ise şunlardır:

 • Pasaportta yazan şekliyle ad ve soyad,
 • Doğum tarihi,
 • Telefon numarası,
 • Yakınlık derecesi,
 • Ziyaretin amacı,
 • Ziyaretin süresi,
 • Konaklanacak yer,
 • Masrafların nasıl karşılanacağı.

Vize başvurusu davet mektubunun sağ üst köşesinde şehir ve tarih bilgisine yer verilmelidir. Mektuplarda yer alan tarihlerin vize başvurularından en fazla 1 ay önce olmasına dikkat edilmelidir. Sunulan evrakların güncel nitelikte olması başvuru açısından önemlidir.

Vize Başvurusu Davet Mektubuna Ek Belgeler

Vize başvurusu davet mektubuna ek evraklar amacına uygun şekilde olmalıdır. Davetiye mektubu, bazı ülkeler için tek başına yeterli olabilmektedir. Fakat gerekli görülmesi halinde konsolosluklar tarafından davet eden kişiye dair ek belgeler istenebilir. Vize başvurusu davet mektubuna ek olarak sunulabilecek evraklar şunlardır:

 • Davet edilen yere ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi,
 • Davet edenin pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Davet edenin finansal durumunu gösteren belgeler,
 • Seyahat edilecek ülkede ziyaret edilecek yerlerin listesi.

Mali durumu kanıtlayan evrakların sunulması, başvuruların olumlu sonuçlanma olasılığını arttırmaktadır. Davet eden kişinin öğrenci olması durumunda, öğrenci belgesi vb. evrakların sunulması tavsiye edilir. Çalışan kişiler ise banka hesap dökümleri veya maaş bordrosu gibi ekonomik durumu kanıtlayıcı belgeleri sunabilir. Vize başvuru davet mektubunun yanı sıra destekleyici ve kanıtlayıcı dökümanların sunulması daha avantajlı olmaktadır.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Nereye Gönderilir?

Vize başvurusu davet mektubunun gönderileceği yer başvuru yapılan ülkenin temsilcilikleridir. Konsolosluklar, vize başvuruları konusunda yetkili kurumlardır. Başvuruların reddedilmesi ve onaylanması konsoloslukların inisiyatifindedir. Davet eden kişi, tarafından dikkatli şekilde yazılan mektup davet edilene yollanmalıdır. Herhangi bir yurt dışı ülkesine davet edilen ve vize başvurusu gerçekleştirecek olan kişinin ise davet mektubunu başvuru dosyasına eklemesi gerekir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Nasıl Gönderilir?

Vize başvurusu davet mektubunu gönderme yolu ilgili ülke konsolosluklarının belirlediği şekilde olmaktadır. Genellikle vize davetiye mektuplarının çıktısı alınarak belgeler arasına koyulması yeterlidir. Konsolosluklara faks yolluyla gönderme gibi durumlar mümkün olabilmektedir. Bazı ülkeler ise davet mektuplarının aslını talep edebilmektedir. Vize başvurusu davet mektuplarının nasıl istendiği belge hazırlama aşamasında ülke konsoloslukları tarafından kişiye bildirilmektedir.

Her ülkenin vize prosedürleri birbirinden farklı olabileceğinden net bilgilerin alınması gerekir. Vize başvuru davet mektubunun aslının istenmesi halinde süre bakımından gecikme yaşama riski bulunur. Bu nedenle mektubun yurt dışından gelme süresinin hesaba katılması önem taşımaktadır. Mektupların kargolanması halinde teslim tarihlerinde aksama olabileceğinden ileri tarihli yazılması tavsiye edilir. Vize başvurusu davet mektubu ile başvurular arasında en fazla 1 ay olabileceğinden bu şekile aksaklıkların önüne geçilmiş olur.

Sosyal Medya

Sıkça Sorulan Sorular

Vize Davet Mektubu Nereden Alınır?

Davet mektupları, yurt dışında ikamet eden ev sahibi tarafından yazılmalı ve ona dair birtakım bilgileri içermelidir. Davet mektuplarının net ve anlaşılır şekilde yazılması başvuru sürecini kolaylaştıracak etkenlerdendir. Seyahat edilecek ülke için hazırlanması gereken vize evrakları öğrenildikten sonra gerekli görülmesi halinde davet mektubu temin edilmelidir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Ne İşe Yarar?

Vize başvuru davet mektubunun ne fayda sağladığı konusu vize alma süreciyle ilişkilidir. Karşı taraftan davet mektubu alınması vizelerin onaylanması için %100 garanti değildir. Vize başvuru davet mektubu, vize alma sürecinin daha kolay olabilmesini sağlayan bir kriterdir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Neden Önemli?

Vize başvuru davet mektubunun önemli olmasının sebebi seyahat amacının net olarak kanıtlanabilmesine yardımcı olmasıdır. Vize başvuruları için en önemli nokta, ilgili ülkeye seyahat amacı, süresi, konaklama yeri gibi bilgiler olmaktadır. Karşı ülkeden alınan davetiye ise pek çok soruya cevap niteliğindedir. Fakat başvuruların kabulünü garanti etmemektedir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Nasıl Yazılır?

Davet mektubu, seyahat gerçekleştirecek olan ülkeler için güvence niteliğinde olmaktadır. Özellikte ziyaret vizelerinde başvuru sahibinin dosyasında bulunması vize başvuru sürecinin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Davet mektubu yazılırken, konuk olunacak sürelerin seyahat tarihleriyle ilişkili olması gerekmektedir. Davet mektubunun kabul edilebilmesi için her iki tarafa dair bilgilerin net şekilde belirtilmesi önem taşımaktadır.

Vize Başvurusu Davet Mektubunda Nelere Dikkat Edilir?

Vize başvuru davet mektubunda davet eden kişiyle ilgili bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 

 • Pasaportta yazan şekliyle ad ve soyad,
 • Telefon numarası,
 • Doğum tarihi,
 • Mesleği ve ünvanı,
 • Adresi,
 • Bulunduğu ülkedeki yasal durumunun ne olduğu,
 • Ülkedeki yasal durumunu ispatlayan evraklar.
Vize Başvurusu Davet Mektubu Nereye Gönderilir?

Vize başvurusu davet mektubunun gönderileceği yer başvuru yapılan ülkenin temsilcilikleridir. Davet eden kişi, tarafından dikkatli şekilde yazılan mektup davet edilene yollanmalıdır. Herhangi bir yurt dışı ülkesine davet edilen ve vize başvurusu gerçekleştirecek olan kişinin ise davet mektubunu başvuru dosyasına eklemesi gerekir.

Vize Başvurusu Davet Mektubu Nasıl Gönderilir?

Vize başvurusu davet mektubunu gönderme yolu ilgili ülke konsolosluklarının belirlediği şekilde olmaktadır. Genellikle vize davetiye mektuplarının çıktısı alınarak belgeler arasına koyulması yeterlidir. Konsolosluklara faks yolluyla gönderme gibi durumlar mümkün olabilmektedir. Bazı ülkeler ise davet mektuplarının aslını talep edebilmektedir. Vize başvurusu davet mektuplarının nasıl istendiği belge hazırlama aşamasında ülke konsoloslukları tarafından kişiye bildirilmektedir.

Bize Mesaj Gönderin

Son Güncellemeler

Avustralya Vizesi Nereden Alınır?

Avustralya Vizesi Nereden Alınır?

Vize işlemlerini güvenli ve doğru yollardan gerçekleştirmeniz gerekir. Hazırladığınız dosyanın resmi gerekliliklere uygun olup olmadığını

Vize İsteyen Ülkeler

4 Responses

 1. Merhaba, İsviçre vatandaşı olan kız arkadaşımın davet mektubu ile oraya gideceğim. Ama ben çalışmak istiyorum. Davet mektubu ile çalışma veya B tipi oturum izni alma şansım var mıdır?

 2. Benim hanım Tayland lı deport yedi 5yıl gittim Tayland da nikah kıydım türkiyede tescil yaptırdım şuan vize için davet mektubu lazım nasıl yaparım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sorularınız için Vize Uzmanımız ile Hemen Görüşün

Tüm başvurularınıza ve sorularınıza hızlı cevap vermek için profesyonel kadromuzdan şimdi bilgi alabilirsiniz.

vizebasvuru dark logo

Vizebasvuru.com.tr online vize başvuru platformudur. Firmamız Kültür ve Turizm Bakanlığından A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip, İzge Turizm ve Org. Tic. Ltd.Şti olarak hizmet vermektedir. Tüm profesyonel vize danışmanlık hizmetleri için bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

ofis iletişim bilgileri

Sosyal Medya & Bülten

Sektörden ve bizlerden son güncel haberleri almak için e-posta bültenimize kayıt olabilir ve bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

ülkeler

© 2021 Vizebasvuru.com.tr – Tüm hakları saklıdır.